Υπουργείο Μετανάστευσης & Ασύλου

Δήλωση ΥΜΑ για Ενημερωτικό Σημείωμα Εξαμήνου, Ιανουαρίου - Ιουνίου 2020

Με αφορμή τα στοιχεία που παρουσιάζονται στο Ενημερωτικό Δελτίο του Α’ Εξαμήνου του 2020 ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου προέβη στην παρακάτω δήλωση on camera:

“Αλλάζει η εικόνα του μεταναστευτικού στη χώρα μας, καθώς σύμφωνα με τα στοιχεία του Α΄ Εξαμήνου, οι ροές μειώθηκαν κατά 51% στα νησιά μας. Στο δεύτερο εξάμηνο κατά 92% σε όλη την επικράτεια. Αυξήθηκαν οι αποφάσεις ασύλου κατά 88%, μειώθηκαν κατά 23% οι διαμένοντες στα νησιά και κατά 4% οι διαμένοντες σε δομές ολόκληρης της χώρας. 

Ο περιορισμός των ροών και η επιτάχυνση των διαδικασιών ασύλου μας επιτρέπουν να προχωρήσουμε αποφασιστικά στην υλοποίηση του σχεδιασμού μας για τη μείωση του αριθμού των δομών εντός του 2020, καθώς και του μεγέθους των νέων κλειστών ελεγχόμενων δομών στα νησιά. Στο Β΄ Εξάμηνο θα δώσουμε περαιτέρω έμφαση στις επιστροφές και στις απελάσεις, με έναυσμα την επαναλειτουργία των συνόρων μετά την άρση των περιορισμών, καθώς και στη μετατροπή των δομών σε κλειστές και ελεγχόμενες και σε συνεχεία στον ψηφιακό μετασχηματισμό τους.

Προτεραιότητά μας παραμένει, η ουσιαστική μείωση των ροών και ο δραστικός περιορισμός των επιπτώσεων της μεταναστευτικής κρίσης στις τοπικές κοινωνίες” είπε.

Αναζήτηση