Υπουργείο Μετανάστευσης & Ασύλου

O νέος νόμος για το μεταναστευτικό θα συμβάλει καταλυτικά στην αποσυμφόρηση των νησιών μας

”Ολοκληρώθηκε αργά χθες το βράδυ στην ολομέλεια της Βουλής η διαδικασία ψήφισης του νομοσχεδίου του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου με τίτλο «Βελτίωση της μεταναστευτικής νομοθεσίας, τροποποίηση διατάξεων των νόμων 4636/2019 (A’ 169), 4375/2016 (A’ 51), 4251/2014 (Α’ 80) και άλλες διατάξεις».  

 Ο νέος νόμος έχει ως βασικούς στόχους την ουσιαστική μείωση των μεταναστευτικών ροών και τον  περιορισμό των συνεπειών της κρίσης στις τοπικές κοινωνίες. Περιλαμβάνει συγκεκριμένες ρυθμίσεις, με τις οποίες δίνεται προτεραιότητα στην εξέταση των αιτήσεων των διαμενόντων στα ΚΥΤ των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου, με στόχο την παράλληλη επιτάχυνση όλων των διαδικασιών αποσυμφόρησης των 5 νησιών τα οποία σηκώνουν το μεγαλύτερο βάρος της μεταναστευτικής κρίσης.  

Επίσης,  περιέχει σειρά διατάξεων με σκοπό την εύρυθμη λειτουργία του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου και των υπηρεσιών του, ενώ παράλληλα επικαιροποιεί και το νομοθετικό πλαίσιο για τις προϋποθέσεις έκδοσης της golden visa. 

Οι πέντε βασικοί άξονες του νέου νόμου είναι οι ακόλουθοι:  

Μεγαλύτερη  επιτάχυνση των διαδικασιών ασύλου 

Ο νέος νόμος προβλέπει ρητά ότι οι προσφυγές των διαμενόντων στα νησιά θα εξετάζονται κατά προτεραιότητα. Ενοποιείται η διαδικασία πλήρους καταγραφής η οποία εφεξής μπορεί να διεκπεραιώνεται και από την Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης. Παράλληλα προβλέπεται  η δυνατότητα σύστασης «Μητρώου Εισηγητών – βοηθών χειριστών Ασύλου» από νομικούς, οι οποίοι θα επιτελούν χρέη βοηθών εισηγητών στο έργο των χειριστών των αιτημάτων ασύλου για την  διευκόλυνσή τους και για την επιτάχυνση των διαδικασιών. Μειώνεται ο χρόνος έκδοσης των αποφάσεων για τις προσφυγές αιτούντων άσυλο, κατόπιν απορριπτικής απόφασης σε πρώτο βαθμό.  

Η επίδοση της απόφασης προς τον αιτούντα διενεργείται με 4 πιθανούς τρόπους. Πρώτον, αυτοπροσώπως στον αιτούντα. Δεύτερον, με συστημένη επιστολή που αποστέλλεται ταχυδρομικώς στη δηλωθείσα διεύθυνση κατοικίας ή διαμονής ή στον χώρο εργασίας. Τρίτον, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Τέταρτον, σε ηλεκτρονική εφαρμογή (app, που διαχειρίζεται η Υπηρεσία Ασύλου και με κίνητρο χρήσης για το app, το Free wifi που θα έχει εγκατασταθεί στις δομές εντός τους έτους. 

Δημιουργία των Κλειστών Ελεγχόμενων Δομών Νήσων 

Δημιουργείται νέο θεσμικό πλαίσιο το οποίο διέπει την λειτουργία των  Κλειστών Ελεγχόμενων Δομών Νήσων (Κ.Ε.Δ.Ν.). Πρόκειται για τα πολυλειτουργικά κλειστά κέντρα που θα δημιουργηθούν στα 5 νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Ο νόμος προβλέπει ότι οι Κ.Ε.Δ.Ν. θα αντικαταστήσουν τις σημερινές ανοιχτές δομές και θα παρέχουν τη δυνατότητα συγκέντρωσης των επί μέρους δομών που αφορούν την υποδοχή, την ταυτοποίηση και την κράτηση αιτούντων ασύλου και μεταναστών. Παράλληλα προβλέπονται και ειδικοί χώροι φιλοξενίας για τις ευάλωτες ομάδες.  

Ίδρυση της Ειδικής Γραμματείας Προστασίας  Ασυνόδευτων Ανηλίκων 

Ορίζεται η «Ειδική Γραμματεία Προστασίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων», ως η Αρμόδια Εθνική Αρχή για τα ασυνόδευτα ανήλικα και προσδιορίζονται οι αρμοδιότητες της. Βελτιώνεται το πλαίσιο που αφορά στη διαπίστωση της ανηλικότητας, ώστε να παρέχεται προστασία στους πραγματικούς δικαιούχους κατόπιν ελέγχου από ειδικά καταρτισμένο ιατρικό προσωπικό.   

Πιστοποίηση των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων και των στελεχών τους   

Με το νέο νόμο ορίζονται οι ελάχιστες προϋποθέσεις εγγραφής των ΜΚΟ στο ηλεκτρονικό Μητρώο και παρέχεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου για τη διευθέτηση των επιμέρους ζητημάτων. Σκοπός του Μητρώου αυτού είναι η πλήρης καταγραφή όλων των δραστηριοποιούμενων στην Ελλάδα Οργανώσεων στον τομέα της μετανάστευσης, παράλληλα με την υποχρέωσή τους για τήρηση συγκεκριμένων κανόνων, ώστε να επιτευχθεί η διαφάνεια στη δράση και λειτουργία τους.   

Με ένα έγγραφο η έκδοση της golden visa 

Πλέον, θα εκδίδεται η βεβαίωση της εξόφλησης του ποσού που απαιτείται για την απόκτηση της golden visa από συμβολαιογραφικούς συλλόγους. Αυτή η ρύθμιση μειώνει σημαντικά τους χρόνους για τη λήψη της golden visa, αλλά και το διοικητικό φόρτο εργασίας. 

Με αφορμή την ψήφιση του νέου νόμου για την βελτίωση της μεταναστευτικής διαδικασίας, ο Υπουργός Μετανάστευσης και ασύλου, κ. Νότης Μηταράκης, δήλωσε τα εξής: 

“Το μεταναστευτικό είναι ένα εθνικό θέμα και ως κυβέρνηση έχουμε δύο ξεκάθαρες προτεραιότητές. Την μείωση των ροών και τον περιορισμό των επιπτώσεων της κρίσης στις τοπικές κοινωνίες. Αυτούς τους δύο  στόχους υπηρετεί ο νέος νόμος  που ψηφίστηκε χθες βράδυ από την Βουλή και οι ρυθμίσεις του θα συμβάλουν καταλυτικά στην αποσυμφόρηση των νησιών μας. Στην κρίση χρειάζεται ενότητα και σχέδιο. Η διασφάλιση της ασφάλειας και της ευημερίας των Ελλήνων πολιτών αποτελεί ύψιστη συνταγματική μας υποχρέωση”. 

Αναζήτηση